- Medisch pedicure

Medisch Pedicure

Vink Voetverzorging GoudaAls medisch pedicure houd ik, net als de pedicure, mij bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen.

Daarnaast voer ik als medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Afhankelijk van de klachten van de cliënt voer ik als medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Ik ken de juiste technieken, materialen en werkvolgorde. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen pas ik antidruktechnieken toe of vervaardig ik ortheses. Ik breng nagelprothesen aan en voer nagelreparaties uit. Om de nagels te reguleren plaats ik nagelbeugels. Ook ben ik op de hoogte van de verschillende contra-indicaties, waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. Ik controleer nauwkeurig het resultaat van de behandeling en corrigeer indien nodig. Als medisch pedicure weet ik wanneer ik moet doorverwijzen naar andere disciplines, uiteraard via de desbetreffende huisarts.

Als medisch pedicure ben ik in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid voor mijn eigen bedrijf te ontwikkelen, hieraan richting te geven en het te borgen binnen mijn bedrijf, zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. Ik werk op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger van het HBA (HoofdBedrijfschap Ambachten)